Οι πωλητές στις δημοπρασίες μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι

Οι πωλητές έργων τέχνης και οι οίκοι δημοπρασιών κρατούσαν την ανάσα τους τελευταία όσο εκκρεμούσε η απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την υπόθεση Jenack που αφορούσε την εδραιωμένη πρακτική της αγοράς τέχνης σχετικά με την ανωνυμία του πωλητή. 

Τον Οκτώβριο 2012 το δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάνθηκε ότι οι οίκοι δημοπρασιών είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του πωλητή μετά την δημοπρασία για να έχει η συμφωνία δεσμευτική ισχύ. Διαφορετικά ο αγοραστής θα μπορούσε να αρνηθεί να πληρώσει. Αυτό θα είχε δυσχερείς επιπτώσεις για την 'βιομηχανία' της δημοπρασίας όπου στην πλειοψηφία τους οι πωλητές επιθυμούν να παραμένουν ανώνυμοι. 

Η αγορά της τέχνης ανακουφίστηκε την Τρίτη (17 Δεκεμβρίου 2013) όταν το εφετείο της Νέας Υόρκης αντέστρεψε την προηγούμενη απόφαση και αποφάνθηκε ότι οι οίκοι δεν χρειάζεται να αποκαλύπτουν το όνομα του πωλητή, αλλά αρκεί να ονομάζονται οι ίδιοι ως αντιπρόσωποι.

Η επίδραση που θα είχε η απαγόρευση της ανωνυμίας των πωλητών στην Νέα Υόρκη θα γινόταν αισθητή παγκοσμίως στον κόσμο της τέχνης. Η Νέα Υόρκη είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δημοπρασιών στον κόσμο. Ανάλογα με το έργο, πωλητές από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου συχνά την θεωρούν το καλύτερο μέρος για μια επιτυχημένη δημοπρασία.  

Παράλληλα, η ανωνυμία θεωρείται από πολλούς αναγκαία στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κάποιες φορές μπορεί να χρησιμοποιείται για να καλύψει την ντροπή χρέους. Ή μπορεί να βοηθήσει τους πωλητές να αποφύγουν οικογενειακές συγκρούσεις σχετικά με την διάθεση κληρονομημένων χρεών. Η ανωνυμία επίσης επιτρέπει σε ιδρύματα να πουλήσουν διακριτικά κάποια κομμάτια που δεν χρειάζονται πια χωρίς να πρέπει να δώσουν δημόσιες εξηγήσεις. Ή μπορεί απλά να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιωτικής ζωής. 

Όπως και να έχει, πωλητές μπορείτε να μείνετε ήσυχοι: η ανωνυμία θα συνεχίσει να σας επιτρέπει να προστατεύετε την ιδιωτική σας ζωή.  

Η Φοίβη Κουβελά είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο της τέχνης. Δρα συμβουλευτικά σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά, τη διατήρηση, το δανεισμό και την πώληση έργων τέχνης.