Έξυπνες Στρατηγικές ΦΠΑ για την Εισαγωγή Έργων Τέχνης στην Ευρώπη

Ναι, η αγορά τέχνης έχει γίνει πραγματικά διεθνής. Στις ΗΠΑ, στη Κίνα και στην Ευρώπη γίνεται η πλειοψηφία των αγοραπωλησιών, με αγοραστές και πωλητές να 'ταιριάζονται' σε κάθε πιθανό γεωγραφικό συνδυασμό. Συχνά, ένα έργο τέχνης που αγοράζεται σε μια χώρα μεταφέρεται σε μια άλλη.  

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών εφαρμόζεται εντός της Ευρωπαικής Ένωσης και συνεπώς η κυκλοφορία αγαθών εντός των συνόρων της Ευρώπης δεν υπόκειται  σε ΦΠΑ εισαγωγής. Επομένως, η μεταφορά ενός πίνακα από την Γερμανία στην Ελλάδα είναι ελεύθερη από ΦΠΑ.

Αλλά τι συμβαίνει όταν Ευρωπαίοι αγοραστές αποκτούν ένα έργο τέχνης από τις ΗΠΑ ή την Κίνα και επιθυμούν να το απολαύσουν στην πατρίδα τους; Σε αυτή την περίπτωση, ο ΦΠΑ εισαγωγής είναι ένας παράγοντας που θέλει προσοχή. Γιατί;

Εκτός κι αν ισχύει κάποια απαλλαγή, οι εισαγωγείς έργων τέχνης υποχρεούνται να πληρώσουν ΦΠΑ για την εισαγωγή ενός έργου στην Ευρώπη. Ανάλογα με την χώρα, τα έργα τέχνης υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (μεταξύ 15% - 27%) ή σε μειωμένο (μεταξύ 5% - 18%).

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τις εισαγωγές έργων τέχνης και αντικών, στο 5%. Η Ελλάδα επιβάλλει ένα σημαντικό 23%. Εδώ θα βρείτε μια ενημερωμένη λίστα συντελεστών ΦΠΑ για έργα τέχνης και αντίκες σε κάθε χώρα της Ευρώπης.

Επομένως, εάν επιθυμείτε να εισάγετε ένα ακριβό έργο τέχνης στην Ελλάδα από την Κίνα, τις ΗΠΑ ή από οπουδήποτε αλλού εκτός Ευρώπης, χειριστείτε το έξυπνα. Ανάλογα πάντα με την αξία του έργου, μπορεί να είναι πιο οικονομικό να το αποστείλετε πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, να πληρώσετε εκεί 5% ΦΠΑ και έπειτα να το μεταφέρετε ελεύθερα στον τελικό προορισμό στην Ελλάδα χωρίς να υπόκειται η εισαγωγή στον υψηλότερο συντελεστή 23%.   
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να λαμβάνεται πάντα νομική συμβουλή διότι η κάθε περίπτωση διαφέρει και πολλοί κανόνες υπάγονται σε εξαιρέσεις). 

Η Φοίβη Κουβελά είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο της τέχνης. Δρα συμβουλευτικά σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά, τη διατήρηση, το δανεισμό και την πώληση έργων τέχνης.